Wat we doen


De RKS signaleert, onderzoekt en analyseert de ontwikkeling van kunst en cultuur in de stad in de maatschappelijke context. In de eerste plaats gaat het over de ontwikkeling en dynamiek van de kunst zelf. De Raad volgt (inter)nationale ontwikkelingen in de kunsten en het cultuurbeleid, maar ook wat er leeft in andere sectoren in de stad, zoals het bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties en organisaties in het sociaal domein. De Raad stimuleert de samenwerking binnen de kunstsector en tussen de cultuursector en andere organisaties in de stad.

Voordat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur werd opgericht, heeft de Rotterdamse Kunststichting aan de wieg gestaan van culturele voorzieningen in de stad zoals galeries en het kunstcentrum Witte de With en gezichtsbepalende festivals als Poetry International en Poetry Park – dat later Dunya Festival werd – en het International Film Festival Rotterdam.

De RKS brengt partijen met elkaar in contact die samen een bijdrage kunnen leveren aan een beter klimaat voor kunst en cultuur in de stad. De Raad legt de basis hiervoor in gesprek met kunstenaars, beslissingsnemers, ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders. De Raad  brengt hen samen voor het collectieve doel: een sterk en dynamisch Rotterdams klimaat voor kunst en cultuur.

De RKS wisselt actief kennis uit met landelijke en regionale adviesraden, studiecentra, kennisinstituten en belangenverenigingen voor kunst en cultuur en deelt deze kennis met anderen in de stad.