Gepubliceerd op: 20 februari 2023

Reactie wethouder op handreikingen: ‘meer ruimte voor cultuur in de Rotterdamse stadsontwikkeling’


Op 17 februari ontving de Rotterdamse Kunststichting (RKS), in de persoon van werkgroepvoorzitter Hamit Karakus, de reactie van het college van B&W van de gemeente Rotterdam op onze handreiking ‘Ruimte voor cultuur in de Rotterdamse stadsontwikkeling‘. De reactie is hier te lezen

Uit de reactie blijkt dat het college de problematiek van cultureel vastgoed en stedelijke ontwikkeling herkent en erkent: zowel de beschikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van culturele voorzieningen als de plek voor de culturele infrastructuur in de stedelijke ontwikkeling staan onder druk.
De RKS en de voormalige leden van de RRKC spreken hun waardering uit voor de uitgebreide beantwoording en de voorgenomen acties van het college. Die zijn hard nodig om in een groeiende stad kunst en cultuur blijvend een goede plek te geven.

De RKS dankt de leden van de werkgroep die het advies hebben voorgebracht voor hun inzet:
• Hamit Karakus (voorzitter werkgroep)
• Rinske Brand
• Bert Determann
• Ingrid Huisman
• Bernadette Janssen
• Jan Oosterman
• Marjolein Vlaming

De overige leden van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur:
• Carlos Gonçalves (Voorzitter RRKC/RKS)
• Gyzlene Kramer
• Jeftha Pattikawa
• Steven Thielemans
• Oscar Wibaut

En de betrokken bureauleden van de RKS:
• Arno van der Hoeven
• Hans Groenewegen
• Petra den Ouden
• Mariska van der Schilt
• Rento Zoutman

En natuurlijk: alle ondertekenaars van de handreikingen! Een overzicht van alle ondersteuners vindt u hier.